Vertrouwenspersoon
‍Zwolle

Lees meer

Vanaf 2023 is de werkgever verplicht een opgeleid vertrouwenspersoon aan te stellen. Door een extern vertrouwenspersoon mkb Zwolle in te schakelen voorkomt u ongeoorloofd verzuim en verminderde arbeidsproductiviteit. Wist u dat ziekteverzuim van 1 werknemer u gemiddeld €250,- per dag kost? 

Een extern vertrouwenspersoon mkb gaat vroegtijdig met uw werknemers in gesprek om problemen op te pakken en uit te spreken. Gesprekken kunnen gaan over ongewenste omgangsvormen, zoals discriminatie op de werkvloer, agressie op de werkvloer, seksuele intimidatie of onderlinge ruzies. Maar ook over integriteitsschendingen, zoals vermoeden van diefstal, onprofessioneel gedrag op de werkvloer, vermoeden drugsgebruik werknemer, werkweigering of valsheid in geschrifte.

Extern vertrouwenspersoon mkb Zwolle

De externe vertrouwenspersoon mkb Zwolle is professioneel, onafhankelijk en doet niet aan waarheidsbevinding. De vertrouwenspersoon dient als zichtbaar aanspreekpunt voor werknemers, waardoor een veilige werkomgeving gecreëerd wordt en problemen besproken worden die niet besproken kunnen worden met een collega of intern vertrouwenspersoon door belangenverstrengeling en machtsverhoudingen.

Zorg voor een veilige en prettige werkplek

De omgang met collega's, het management en/of klanten kan veel invloed hebben op de psychische gesteldheid. Zodra het contact gepaard gaat met ongewenste omgangsvormen of integriteitsschending kunnen stress, prikkelbaarheid, slecht slapen, angst, concentratieproblemen of een verminderde motivatie gevolgen zijn.

Onze vertrouwenspersonen mkb Zwolle richten zich op begeleiding waarin de menselijke maat en laagdrempeligheid voorop staan. We gaan uit van de sterke punten van de mens waarbij eigen verantwoordelijkheid een uitgangspunt is. Klanten van AndereWending mogen rekenen op een individuele aanpak met een positief resultaat. Wilt u meer weten over externe vertrouwenspersonen in Zwolle of de eigenaren van AndereWending? Lees hier verder.

Voor de werkgever

Wanneer sprake is van ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties op de werkvloer kan de werknemer zich ziek melden. Om financiële gevolgen te voorkomen kunt u een extern vertrouwenspersoon in Zwolle inschakelen. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft advies voor een interne oplossingsroute en biedt begeleiding bij de gekozen route. Door een extern vertrouwenspersoon in Zwolle in te schakelen brengt u sociale rust in uw bedrijf, krijgt u een overzicht van de sociale ontwikkelingen binnen uw bedrijf en voldoet u op een kostenbesparende manier aan de huidige wet- en regelgeving, verplicht gesteld door de Arbowet.

Voor de werknemer

Als u niet weet hoe u om moet gaan met de ongewenste omgangsvormen of integriteitsschending, kunt u een extern vertrouwenspersoon mkb Zwolle inschakelen. Samen bekijken jullie de situatie en bespreken jullie hoe je de kwestie gaat aanpakken, zodat je met een prettig en veilig gevoel naar het werk blijft gaan. Alles wat wordt besproken, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk en anoniem.

Voordelen extern vertrouwenspersoon Zwolle

Als werkgever ben je op basis van de Arbowet verplicht om werknemers een veilige werkomgeving te bieden, welzijn te bevorderen en door middel van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en een beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid) aan te tonen hoe je deze verplichting nakomt.

Als werknemer is het belangrijk om een zichtbaar, onafhankelijk en extern aanspreekpunt binnen de organisatie te hebben, waar je anoniem naartoe kunt om werk gerelateerde kwesties te bespreken.

Het aanstellen en het tot beschikking hebben van een extern vertrouwenspersoon in Zwolle heeft dus vele voordelen:

  1. Het voorkomt dat werknemers voor alternatieve routes als ziekmelding of     ontslag kiezen of naar de media stappen 
  2. Het voorkomt grote escalatie bij onderlinge conflicten, doordat een     vertrouwenspersoon problemen vroegtijdig bespreekt
  3. Het zorgt ervoor dat de bedrijfscultuur prettig blijft, doordat een veilige     werkplek gecreëerd wordt
  4. Het zorgt ervoor dat de werkgever op een kostenbesparende manier voldoet aan de wet- en regelgeving (conform de Arbowet) en transparant is in de     uitvoering hiervan
  5. Het zorgt ervoor dat de werkgever inzicht krijgt van sociale ontwikkelingen     binnen het bedrijf, doordat de vertrouwenspersoon anoniem geregistreerde     meldingen overzichtelijk in kaart brengt